pl/
en
/de
Arkadiusz Górny
Aternatywny krajobraz
ul. Pokoju 5
42-700 Lubliniec
tel. 0691-395-074

www.a-krajobraz.pl

Współpaca z:

Anna Góra
projektant
Pracownia krajobrazu
ul. J.P.II 282
Krzyżowa 34-335
tel. 502-506-907

Wojciech Sobieściak
wykonawca ogrodów - wschodnia Polska
Garden design
Wojciech Sobieściak
ul. Żwirki Wigury
05-220 Zielonka

ARCHITEKT:
mgr inż. arch. Marzena Sieradzka
Upr. Bud. 2/10/SLOKK
NR Ewid. SL-1461

KONSTRUKTOR:
mgr inż. Marek Dłubała
Upr. Bud. SLK/2437/PWOK/08

ELEKTRYK:
mgr inż. Ryszard Dłubała
SlIIB/IE/8624/03
UPR. do proj.AJ83861/15/221/81
INSTALATOR WOD-KAN:
mgr inż. Łukasz Plaza
Upr. Bud. SLK/3365/POOS/10